Latviešu Skoliņa Bognor Regis "Zinību Sala"
Skolu vajag tādēļ, lai mūsu tēvu zeme ceļas godā un kuplumā pasaulē. (Krišjānis Voldemārs)

Oficiālais mērkis:

.Par savu oficiālo mērķi esam izvirzījuši - nodrošināt vidi un struktūru bērnu latviskās identitātes veidošanai un attīstībai.

 Mērķi centīsimies realizēt veicot uzdevumus:

 • attīstīt bērnu latviešu valodas prasmes,

 • attīstīt zināšanas par latvijas vēsturi un ģeogrāfiju,

 • sekmēt pozitīvas attieksmes veidošanos pret Latvijas valsti,

 • izkopt latviskās tradīcijas un Valsts svētkus, izmantojot tautas folkloras avotus.


Skoliņā bērniem tiks mācīts:


 1. Latviešu valoda

 2. Latviešu literatūra

 3. Latvijas vēsture

 4. Latvijas ģeogrāfija

 5. Latvijas kultūra, tradīcijas un ētika

 6. Latviešu mūzika;


  Darba laiks:


  • Skoliņas darba laiks ir katru sestdienu no plkst. 11.15 līdz plkst. 14.00.


  Skoliņas adrese:

  St Mary's R  Primary School ,Glamis St, Bognor Regis, West Sussex County PO21 1DJ